Kembali

KT4-P1 Peratus Penurunan Jenayah Indeks

 
KT4-P1 Peratus Penurunan Jenayah Indeks
Definisi Penunjuk

Peratus penurunan jumlah jenayah indeks pada tahun kajian berbanding jumlah jenayah indeks pada tahun sebelumnya. Jenayah indeks merangkumi :

Jenayah kekerasan

Jenayah harta benda

Samun berkawan bersenjata api

Pecah rumah dan curi

Samun berkawan tanpa senjata api

Curi motokar

Samun bersenjata api

Curi motosikal

Samun tanpa senjata api

Curi van/lori/kenderaan berat

Bunuh

Ragut

Mencederakan manusia

Lain-lain kecurian

Rogol

 

Penerangan / Justifikasi

Jenayah indeks berupaya mengancam keselamatan awam dan memberi persepsi kurang selamat kepada masyarakat. Pengurangan jenayah indeks akan menggambarkan keselamatan bagi sesebuah bandar dan meningkatkan persepsi rasa selamat di kalangan masyarakatnya. Justeru itu penurunan jenayah indeks setiap tahun diberi penekanan sebagai usaha untuk mewujudkan persekitaran yang selamat untuk didiami. Sasaran penurunan jenayah indeks 5% setahun sebagaimana digariskan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Mengurangkan Jenayah.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan melalui Sistem Pemantauan Bandar Selamat (SPBS)

Butiran Data

A.   Bilangan jenayah indeks SPBS pada tahun kajian.

B.   Bilangan jenayah indeks SPBS pada tahun sebelum kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

KT4-P1 =  (B-A)÷B×100

Di mana:

= Bilangan jenayah indeks SPBS pada tahun kajian.

= Bilanganjenayah indeks SPBS pada tahun sebelum kajian.

 

≥ 5%

3% - 4%

≤ 2%

 

3

2

1

 

Pengurangan ≥ 5% jenayah indeks yang dilaporkan berbanding tahun sebelumnya.