Kembali

KT3-P3 Peratus Premis Perniagaan Makanan yang Mendapat Penarafan Gred A

 
KT3-P3 Peratus Premis Perniagaan Makanan yang Mendapat Penarafan Gred A
Definisi Penunjuk

Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan gred A dengan markah 86% dan ke atas (sebagaimana ketetapan KPKT) oleh PBT pada tahun kajian berbanding jumlah bilangan premis perniagaan makanan yang dinilai oleh PBT pada tahun kajian.

Penerangan / Justifikasi

Penentu tahap pelaksanaan usaha untuk mendidik dan membina kesedaran pengusaha premis makanan dan penduduk tentang kepentingan kebersihan makanan dan persekitaran premis.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data

A.   Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan gred A dengan markah 86% dan ke atas pada tahun kajian.

B.   Bilangan premis perniagaan makanan yang dinilai pada tahun kajian.

Formula

Piawaian

Skor

Sasaran Piawaian

KT3 – P3 =  (A÷B)×100

Di mana:

= Bilangan premis perniagaan makanan yang dikategorikan gred A dengan markah 86% dan ke atas pada tahun kajian.

= Bilangan premis perniagaan makanan yang dinilai pada tahun kajian.

 

Dewan/ Majlis Bandaraya

Majlis Perbandaran

Majlis Daerah

≥ 70%

30% - 69%

≤ 29%

≥ 60%

30% - 59%

≤ 29%

≥ 50%

20% - 49%

≤ 19%

 

3

2

1

 

Bandaraya ≥ 70 %

Perbandaran ≥ 60 %

Daerah ≥ 50 %