Kembali

UT2-P1 Peratusan Pencapaian Kutipan Hasil PBT

 
UT2-P1 Peratusan Pencapaian Kutipan Hasil PBT
Definisi Penunjuk

Pencapaian kutipan hasil Pihak Berkuasa Tempatan melalui hasil cukai, hasil bukan cukai, terimaan bukan hasil.

Penerangan / Justifikasi

Pencapaian kutipan hasil yang tinggi akan membantu mengukuhkan sumber kewangan PBT untuk menghasilkan perkhidmatan lebih berkualiti kepada penduduk.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan.
Butiran Data

A. Jumlah kutipan hasil Pihak Berkuasa Tempatan di kawasan kajian pada tahun kajian.

B. Jumlah kutipan hasil yang disasarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

UT2 – P1 = ( A / B ) x 100

Di mana:

A = Jumlah kutipan hasil PBT di kawasan kajian pada tahun kajian

B =   Jumlah kutipan hasil disasarkan oleh PBT di kawasan kajian pada tahun kajian

 

 

> 90%

(Amat Memuaskan)

 

70% - 89%

(Memuaskan)

 

< 69%

(Tidak Memuaskan)

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

≥ 90%

(Amat Memuaskan)