Kembali

UT3-P2 Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Yang Dijalankan Bersama PBT

 
UT3-P2 Bilangan Pelaksanaan Operasi Penguatkuasaan Bersepadu Yang DIjalankan Bersama PBT
Definisi Penunjuk

Operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan bersama Pihak Berkuasa Tempatan sepanjang tahun kajian dengan melibatkan lebih dua (2) agensi berkuasa lain.

Penerangan / Justifikasi

Indikator ini merupakan kaedah secara ‘smart partnership’ bersama agensi berkuasa berkenaan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sistem penyampaian Pihak Berkuasa Tempatan. Perlaksanan operasi penguatkuasaan bersepadu ini boleh dijalankan secara kerap di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan bagi memastikan tindakan dapat dijalankan dengan berkesan dan cepat, di samping mencapai kesejahteraan rakyat.

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan.

Butiran Data

A.  Bilangan operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan bersama Pihak Berkuasa Tempatan sepanjang tahun kajian dengan melibatkan lebih dua (2) agensi berkuasa lain pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

UT3 P2 = A

Di mana:

= Bilangan operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan bersama Pihak Berkuasa Tempatan sepanjang tahun kajian dengan melibatkan lebih dua (2) agensi berkuasa lain pada tahun kajian.

 
Dewan/ Majlis Bandaraya Majlis Perbandaran Majlis Daerah

≥ 30

 

16 - 29

 

≤ 15

 ≥ 20

 

11 - 19

 

≤ 10

≥ 10

 

6 - 9

 

≤ 5

 

 

 

 

 

3

 

2

 

1

 

 

Bandaraya ≥ 30

 

Perbandaran ≥ 20

 

Daerah ≥ 10