Masukkan butiran maklumbalas:
Bukan Robot, Jawab soalan ini?*  3 + 8 =

PLANMalaysia

Pusat Operasi MURNInets Kebangsaan (POMK)
Bahagian Penyelidikan & Pembangunan
PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar & Desa)
Kementerian Wilayah Persekutuan
Aras 10,Blok F5 Komplek F, Presint 1
62675 Putrajaya
MALAYSIA

No. Tel : +603-8091 0000
No. Fax : +603-8091 0000
Email : bpp@planmalaysia.gov.my Get in touch: